Ympäristöpolitiikka


Tavoitteena meillä EW Divessä on vähentää toimintamme ympäristövaikutuksia. Asetamme
vuosikohtaisia tavoitteita, seuraamme ja arvioimme tuloksia sekä pyrimme etsimään kestäviä
tapoja parantaa toimintaamme.
Yrityksen koko henkilökunta on myös sitoutettu tähän. Yrityksen arvomaailma, etiikka ja jokaisen
oma toiminta myös henkilökohtaisella tasolla edesauttaa ympäristövaikutusten vähentämisessä.
Tällä kestävän kehityksen toiminnalla haluamme saada myös asiakkaamme ymmärtämään
omien valintojensa merkityksen.
Yhteistyökumppaneitamme rohkaisemme ympäristön kannalta vastuulliseen toimintaan.
Kaikkien sidosryhmien panos on tärkeää.
Yrityksemme noudattaa lakeja, asetuksia ja kansainvälisiä sopimuksia. Reagoimme nopeasti
muuttuviin vaatimuksiin, joita yhteiskunta asettaa.
Huomioimme ympäristönäkökulman päätöksenteossa, henkilökunnan koulutuksessa,
tiedottamisessa, hankinnoissa (tuotteet ja palvelut) sekä markkinoinnissa.
Haluamme vähentää jätteen määrää ja kierrättämme mahdollisimman monipuolisesti.
Meillä on valittu oma kestävän kehityksen tiimi, jonka tehtävänä on seurata, että tuloksia
tulee ja että henkilökuntamme on oikein perehdetetty.

Ville Laine
Toimitusjohtaja


Mikäli havaitset ympäristöpolitiikassamme ristiriitaisuuksia toimintaamme nähden,
ilmoitathan siitä meille. info@ewdive.com

Huom! Matkailu asiakkaille lähetämme aina palautekyselyn matkan jälkeen.

sustour-logo cosme-logo smal-logo travelife-logo